Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto - Ikuisia kysymyksiä


Ikuisia kysymyksiä - powerpoint


Mikä on elämän tarkoitus? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Onko kuoleman jälkeistä elämää? Mitä eri uskonnot ja maailmankatsomukset vastaavat näihin kysymyksiin?


Tehtäviä:

1) Tutki, millaisia maailman syntyyn liittyviä näkemyksiä löydät muiden oppiaineiden oppikirjoista.
Eroavatko ne uskontojen selityksistä? Jos eroavat, kerro miten.

2) Vertaa erilaisia tapoja selittää maailman, elämän ja maailmankaikkeuden synty synnystä. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät? Käytä apunasi sivun lopussa olevia linkkejä.

3) Kirjoita Internetin hakuohjelmaan hakusanaksi
"elämän tarkoitus"
"kuolema"
"maailman synty"
"maailman tulevaisuus"
"kärsimys"
"jumala"
Millaisia vastauksia saat? Mitkä ovat lähellä omaa näkemystäsi?


Miten elämä syntyi?

Tiede-lehden artikkeli elämän synnystä.

Maailman synty suomalaisen muinaisuskon mukaan

Wikpipedian artikkeli.

Maailmankaikkeus

Wikipedian artikkeli maailmakaikkeudesta.

Alkuräjähdys

Wikipedian artikkeli

Elämän historia

Luonnontieteellisen museon verkkonäyttely© Maailmanusk2.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com