Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto - Kristinuskon oppi


Kristinuskon oppi - powerpoint


Hiekasta tehty ristiinnaulittu. Miten kristinuskon oppi liittyy Jeesuksen opetuksiin, elämään ja kuolemaan? Mitä Jeesuksen opetuksia muistat? Mitkä olivat Jeesuksen keskeiset elämänvaiheet?


Pitävätkö alla olevat väittämät paikkansa?

KYSYMYS 1: Kristinuskon oppi perustuu inhimilliseen perimätietoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Vuorisaarna on keskeinen Jeesuksen opetusten kokoelma.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Kristinuskon ydin on lain täydellinen noudattaminen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Kristinukossa jumalia on kolme.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Teodikea-ongelma on sen pohtimista, onko Jumala olemassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Ihminen ei voi pelastua ilman Jumalan armoa kristillisen opin mukaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Pyhän Hengen symboleja ovat tuli ja kyyhkynen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Syntiinlankeemus on syntien kaatumista ihmisen "syliin".

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Kaikki kristilliset kirkot tunnustavat kolmiyhteisen Jumalan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Kultainen sääntö on vanha suomalainen sananlasku.

Kyllä

EiTutkimustehtävät:


(Vastaa seuraaviin kysymyksiin Uskonnonverkot työskentelykirjan sivujen 56-59, Käsikirjan sivujen 192-199 ja alla olevien linkkien pohjalta.)
A) Tutki Jumalan olemassaoloon liittyviä todistuksia? Voidaanko Jumalan olemassaolo todistaa?
B) Keskustelu maailmankaikkeuden synnystä on jälleen ajankohtainen. Miten ajatus Jumalan luomistyöstä sopii nykyaikaisen ihmisen maailmankuvaa? Perustele vastauksesi.
C) Mikä on ns. teodikea-ongelma? Mikä on sinun vastauksesi siihen?

Oppimisaihiotehtävä:


A) Miten Augsburgin tunnustuksessa sanotaan Jumalasta?
B) Vertaile eri uskontunnustusten määritelmiä Jumalasta? Millaisia eroja löudät?
C) Alla olevassa linkistössä on kaksi Stephen Hawkingin esseetä. Valitse niistä toinen ja tee siitä suomenkielinen tiivistelmä. Etsi kirjoitelman pääajatus.


Pahan ongelma

Opetushallituksen etälukion artikkeli

Kristillinen käsitys Jumalasta

Opetushallituksen etälukion artikkeli

Maailmansynty ja luominen

Opetushallituksen etälukion artikkeli

Stephen Hawking, The Big Bang, and God

Tohtori Henry Schaeferin essee, englanninkielinen

Does God Play Dice?

Stephen Hawkingin luento, englanninkielinen

The Beginning of Time

Stephen Hawkingin luento, englanninkielinen

Jumala

Luterilaisen kirkon sivustolla oleva jumala-määritelmä

Raamattu

Vuonna 1992 käyttöön otettu (uusin)raamatunkäännös

Uskontunnustukset

Apostolinen, Nikaian ja Athanasioksen uskontunnustus

Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat

Kolme vanhan kirkon tunnustusta, Augsburgin tunnustus, Augsburgin tunnustuksen puolustus, Schmalkaldenin opinkohdat, Paavin valta ja johtoasema, Vähä katekismus, Iso katekismus, Yksimielisyyden ohje ja Upsalan kokouksen päätös

Katekismus

Piispa Eero Huovisen johdolla uudistettu versio Lutherin v. 1529 julkaisemasta Vähästä katekismuksesta. Otettiin seurakunnissa käyttöön vuonna 1999.


© Maailmanusk2.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com