Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto - Maailmanuskonnot


Introduction to World Religions

Maailman uskontojen esittelyä, englanninkielinen video

Maailmanuskonnot - powerpoint


Millaisia uskontoja maailmassa on? Mitkä ovat niiden symboleja ja tunnusmerkkejä?


Tehtävät:

1) Millaisia uutisia viime aikoina olet voinut mediassa havaita uskontoihin liittyen?

2) Miten maailmanuskontojen ja maailman muiden eri uskontojen kannatus on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana, ja miten voisi ennustaa eri uskontojen kannatuksen muuttuvan lähimmän viidenkymmenen vuoden aikana?

3) Miltä maailman uskontotilanne näyttää sadan vuoden kuluttua? Esitä oma arviosi.


Kristinuskon historia

Wikipedian kattava artikkeli aiheesta

Opinto.net-sivusto maailmanuskonojen levinneisyys

Laatinut Timo Muola

Uskontotilasto 2003

Kirkon tutkimuskeskus

20 suurinta uskontoa kannattajakunnittain

Englanninkielinen


Vastaa tehtäviin
Jos väite on mielestäsi totta/oikein, vastaa Kyllä, ja mikäli ei ole totta, vastaa Ei. Lopuksi tarkista vastaukset.KYSYMYS 1: Maailman suurin uskonto kannattajamäärältään on kristinusko.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Maailmassa on alle 100 uskontoa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Maailmanuskonnon yksi tuntomerkki on sen esiintyminen monissa maissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Etninen uskonto on monikansallinen uskonto.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Hindulaisuutta esiintyy kaikilla mantereilla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Japanissa on tavallista kuulua useampaan kuin yhteen uskontokuntaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Islam on kannattajamäärältään maailman toiseksi suurin uskonto.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Uskontojen kannattajamäärien tilastointi on vaikeaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Maallistumisella tarkoitetaan muuttoa kaupungista maalle.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Luonnonuskontoja ei nykyään enää esiinny.

Kyllä

Ei


© Maailmanusk2.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com