Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto

Uskonto ja yksilöOpintoverkko


Etusivu

Uskonto ilmiönä

Ikuisia kysymyksiä

Uskonnon ulottuvuudet

Rituaalit ja riitit

Luonnonuskonnot

Maailmanuskonnot

Intian uskonto hindulaisuus

Hindulaisuuden oppi ja jumalakäsitys

Hindulaisuuden harjoittaminen ja elämäntavat

Buddhalaisuus

Buddhalaisuuden oppi ja pyhä kirja

Buddhalaisuuden harjoittaminen ja elämäntavat

Juutalaisuus

Juutalaisuus oppi ja pyhä kirja

Juutalaisuuden harjoittaminen ja elamantavat

Kristinusko

Kristinuskon oppi

Kristinuskon harjoittaminen ja elämäntavat

Kristilliset symbolit

Kirkkorakennus

Islam synty ja levinneisyys

Islamin oppi

Islamin harjoittaminen ja elämäntavat

Kiinan uskonnot

Taolaisuus, kungfutselaisuus ja lamalaisuus

Shintolaisuus

Shintolaisuuden harjoittaminen ja elämäntavat

Uskonto ja yksilö

Uskonto ja yhteiskunta


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uskonto ja yksilö - powerpoint


Millaisiin asioihin uskonto vaikuttaa ihmisten elämässä? Miksi ihminen voisi haluta hiljentyä, mennä kirkkoon tai palvoa Jumalaa? Millaisia tunteita uskonnon harjoittamiseen voi liittyä?


Tehtävät:

1) Pohdi uskonnon hyviä ja huonoja puolia. Lähesty asiaa nuoren ihmisen elämän näkökulmasta. Miten uskonto voi auttaa nuorta? Millaisia ongelmia uskonto voi tuoda nuorelle?

2) Laita Internet-hakukoneeseen haku "uskonnollinen kokemus". Miten ihmiset ovat kuvanneet uskonnollisia kokemuksia? Miten uskonnollinen kokemus syntyy, miten se vaikuttaa ihmiseen ja mikä on niiden merkitys uskonnonharjoittamisessa?
KYSYMYS 1: Yksilöiden välillä ei ole juurikaan eroja suhtautumisessa uskontoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Ihmisen uskonnollisuuteen vaikuttavat muun muassa kasvatus ja elämänkokemus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Kirkko ei tekee auttamistyötä yhteiskunnassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Ulkokohtainen sitoutuminen uskontoon tarkoittaa uskonnon merkityksen korostamista omassa elämässä

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Kyselevä suhtautuminen uskoon tarkoittaa mm. oppeihin totuuksiin liittyvää etsintää.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Positiivinen uskonnollisuus lisää onnellisuutta ja auttaa elämän vastoinkäymisten kohtaamisessa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Monissa uskonnossa uskotaan, että ihmeet ovat mahdollisia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Uskonto tarjoaa järkeen perustuvia ratkaisuja elämän kysymyksiin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Mystiikka on järkiperäistä analysointia perimmäisistä kysymyksistä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Rukous on tärkeä osa kaikkien uskontojen harjoitusta.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Maailmanusk2.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003