Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto - Uskonto ja yksilö


Uskonto ja yksilö - powerpoint


Millaisiin asioihin uskonto vaikuttaa ihmisten elämässä? Miksi ihminen voisi haluta hiljentyä, mennä kirkkoon tai palvoa Jumalaa? Millaisia tunteita uskonnon harjoittamiseen voi liittyä?


Tehtävät:

1) Pohdi uskonnon hyviä ja huonoja puolia. Lähesty asiaa nuoren ihmisen elämän näkökulmasta. Miten uskonto voi auttaa nuorta? Millaisia ongelmia uskonto voi tuoda nuorelle?

2) Laita Internet-hakukoneeseen haku "uskonnollinen kokemus". Miten ihmiset ovat kuvanneet uskonnollisia kokemuksia? Miten uskonnollinen kokemus syntyy, miten se vaikuttaa ihmiseen ja mikä on niiden merkitys uskonnonharjoittamisessa?
KYSYMYS 1: Yksilöiden välillä ei ole juurikaan eroja suhtautumisessa uskontoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Ihmisen uskonnollisuuteen vaikuttavat muun muassa kasvatus ja elämänkokemus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Kirkko ei tekee auttamistyötä yhteiskunnassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Ulkokohtainen sitoutuminen uskontoon tarkoittaa uskonnon merkityksen korostamista omassa elämässä

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Kyselevä suhtautuminen uskoon tarkoittaa mm. oppeihin totuuksiin liittyvää etsintää.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Positiivinen uskonnollisuus lisää onnellisuutta ja auttaa elämän vastoinkäymisten kohtaamisessa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Monissa uskonnossa uskotaan, että ihmeet ovat mahdollisia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Uskonto tarjoaa järkeen perustuvia ratkaisuja elämän kysymyksiin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Mystiikka on järkiperäistä analysointia perimmäisistä kysymyksistä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Rukous on tärkeä osa kaikkien uskontojen harjoitusta.

Kyllä

Ei


© Maailmanusk2.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com