Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto - Taolaisuus, kungfutselaisuus ja lamalaisuus


Taolaisuus, kungfutselaisuus ja lamalaisuus - powerpoint


Kiinan viimeisen keisarin valtaistuin Taivaan temppelissä Pekingissä. Miten keisari liittyi uskontoon? Miten keisarin merkitys ja asema ilmeni Kiinan vanhoissa uskonnoissa? Onko nykypäivänä uskonnoissa hallitsijoilla uskonnollista merkitystä?

Dalai Laman kotisivu


Pitävätkö alla olevat väittämät paikkansa?

KYSYMYS 1: Taolaisuuden perustaja oli kuuluisa opettaja Jin Jang.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Taolaisuus on mystinen oppi matkustamisesta Kiinassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Kungfutsen kuuluisa kirja on nimeltään Keskusteluja.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Kungfutselle tärkeintä oli pitkä ikä ja sen mukanaan tuoma viisaus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Kungfutsella ja Jeesuksella oli saman tyyppinen lausahdus, miten tulee toimia suhteessa lähimmäiseen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Kiinan buddhalaisuus levisi 300-luvulla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Nykyään Kiinassa ei ole buddhalaisuutta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Tiibetin buddhalaisuuden toinen nimi on lamalaisuus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Dalai Lama on Tiibetin pappishallitsija.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Kun alkuperäinen Dalai Lama kuoli, ei haluttu enää uutta samaan virkaan.

Kyllä

Ei


© Maailmanusk2.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com