Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto

Uskonto ja yhteiskuntaOpintoverkko


Etusivu

Uskonto ilmiönä

Ikuisia kysymyksiä

Uskonnon ulottuvuudet

Rituaalit ja riitit

Luonnonuskonnot

Maailmanuskonnot

Intian uskonto hindulaisuus

Hindulaisuuden oppi ja jumalakäsitys

Hindulaisuuden harjoittaminen ja elämäntavat

Buddhalaisuus

Buddhalaisuuden oppi ja pyhä kirja

Buddhalaisuuden harjoittaminen ja elämäntavat

Juutalaisuus

Juutalaisuus oppi ja pyhä kirja

Juutalaisuuden harjoittaminen ja elamantavat

Kristinusko

Kristinuskon oppi

Kristinuskon harjoittaminen ja elämäntavat

Kristilliset symbolit

Kirkkorakennus

Islam synty ja levinneisyys

Islamin oppi

Islamin harjoittaminen ja elämäntavat

Kiinan uskonnot

Taolaisuus, kungfutselaisuus ja lamalaisuus

Shintolaisuus

Shintolaisuuden harjoittaminen ja elämäntavat

Uskonto ja yksilö

Uskonto ja yhteiskunta


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uskonto ja yhteiskunta - powerpoint


Usein uskonto ja yhteiskunta nähdään toisistaan erillään. Missä tilanteissa uskonnon ja yhteiskunnan välit voivat kiristyä? Tutki viime aikojen tapahtumia, ja selvitä, missä valtioiden välisissä tai kansojen sisäisissä erimielisyyksissä asioita on perusteltu uskonnolla. Pohdi, millä tavoin uskonnot lisäävät kansojen välistä yhteisymmärrystä ja valtioiden sisäistä yhtenäisyyttä.


Tehtäviä

1) Pohdi erilaisia mahdollisia ristiriitoja, joita uskonnon ja yhteiskunnan suhteessa saattaa ilmetä. Keksitkö ratkaisuja löytämillesi ristiriidoille?

2) Miten uskonto näkyy suomalaisissa juhlissa? Entä muissa perinteissä?

3) Uskonnollinen kasvatus on osa uskonnon näkymistä yhteiskunnassa. Kirjoita Internetin hakuohjelmaan hakusanaksi "uskonnollinen kasvatus" Millaisia vastauksia saat?
Millaista uskonnollinen kasvatus vaikuttaa olevan
a) eri maissa saman uskonnon kesken
b) eri uskontojen välillä
c) eri viiteryhmissä (ideologiat, järjestöt ym)Wikipedian sivu Jumalanpilkka

Miten Jumalan asema on suojeltu suomalaisessa lainsäädännössä? Miten sen pitäisi mielestäsi olla? Mitä asioita ei saa pilkata?

Wikipedian artikkeli Kirkkojen ja valtion suhde Suomessa

Wikipedian artikkeli islamilaisesta saria-laista

Kun Suomeen muuttaa islaminuskoisia ihmisiä, tulisiko heidän saada noudattaa myös Suomessa oman perinteensä mukaista uskonnolista lakia.

Pitävätkö alla olevat väittämät paikkansa?

KYSYMYS 1: Jos uskonto on valtakulttuurina, se vaikuttaa suoraan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Uskonto voi olla kansakunnan identiteetin perusta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Ristiriita yhteiskunnan ja uskonnon välillä johtaa usein vakaviin selkkauksiin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Lahkot eivät ole koskaan aiheuttaneet suurempia ongelmia vaikutusalueillaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Daavidin oksa on tapahtuma Raamatussa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Korkein totuus-lahko teki Japanissa terrori-iskuja 1990-luvun puolivälissä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Uskonnolla ja yhteiskunnalla ei ole useinkaan vuorovaikutusta keskenään.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Kristinuskolla ei ole Euroopassa juurikaan valtaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Uskontojen toimintaa on rajoitettu Kiinassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Uskontojen vaatima pukeutuminen on sallittua kaikissa Euroopan maissa.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Maailmanusk2.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003